słuch

Jakie konsekwencje niesie ubytek i utrata słuchu?

Okazuje się, że na ubytek słuchu może cierpieć nawet co piąta osoba po sześćdziesiątym roku życia. Problem ten jednak może dotyczyć także dużo młodsze osoby, a nawet dzieci, ponieważ przyczyny ubytku słuchu mogą być bardzo różne. Niezależnie jednak od przyczyny ubytek i utrata słuchu niosą ze sobą przykre konsekwencje, które dają o sobie znać na wielu płaszczyznach naszego życia. 

Niemożność funkcjonowania jak dotychczas 

Problemy funkcjonalne dotyczą każdego, kto cierpi na ubytek słuchu. Wiąże się to przede wszystkim z niemożnością prowadzenia takiego życia jak dotychczas w sferze komunikacji z innymi ludźmi. I nie dotyczy to tylko rozmów z najbliższymi czy znajomymi, ale również tak prozaicznych spraw jak zakupy czy załatwienie spraw w urzędzie. Ubytki słuchu sprawiają także, że gorzej się uczymy i mamy problemy już z samym właściwym zaangażowaniem się w naukę czy swoją pracę. Jest to szczególnie trudne dla dzieci, które dopiero są na początkowych szczeblach swojej edukacji. Wczesne wykrycie ubytku może nas uchronić przed takimi konsekwencjami, dlatego warto systematycznie badać swój słuch, np. wykonując darmowy test słuchu. 

Konsekwencje społeczne 

Każda jednostka potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem choćby od czasu do czasu. Ubytek słuchu wiele osób skutecznie wyklucza z interakcji społecznych. Działa to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę – my sami nie możemy prowadzić normalnej konwersacji z tymi osobami co dotychczas, a także one widząc problem szybciej kończą rozmowę lub nawet jej unikają. Oczywiście nie ma w tym tak naprawdę niczyjej winy, a zachowanie po prostu wynika z trudności w komunikowaniu się. Konsekwentnie jednak prowadzi to do zaniku więzi społecznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.  

Problemy emocjonalne 

Wraz z niemożnością funkcjonowania jak dotychczas, a także wraz z rozluźniającymi się więziami społecznymi, wzrasta nasza frustracja i uczucie samotności. Im dłużej trwa taki stan, tym te emocje i uczucia mogą jeszcze bardziej przybierać na sile i stać się powodem dużo poważniejszych schorzeń emocjonalnych i psychicznych, jak na przykład depresja, która może nieść ze sobą takie inne choroby, w tym m.in. somatyczne. Systematyczne badania, w tym darmowy test słuchu, przyczynią się do wczesnego wykrycia ewentualnego schorzenia i pomogą uniknąć tych niewątpliwie ciężkich konsekwencji związanych z niedosłuchem oraz głuchotą.  

Pogorszenie sytuacji finansowej

Nawet umiarkowany ubytek słuchu może doprowadzić do pogorszenia się naszej sytuacji finansowej. Niestety, jest to upośledzenie, które może utrudniać nam wykonywanie naszej dotychczasowej pracy – nie tylko nie rozumiemy dobrze poleceń, które otrzymujemy, ale w konsekwencji również wykonujemy je nie tak, jak należy. Sytuacja dotyczy każdego rodzaju pracy – zarówno nastawionej na interakcje z innymi ludźmi, jak i w zakładzie produkcyjnym. Osoby niedosłyszące stanowią duży odsetek osób bezrobotnych. Pamiętajmy, że tak proste sposoby, jak choćby darmowy test słuchu, pozwoli wykryć już niewielki ubytek i tym samym wcześnie zastosować odpowiednie leczenie.

Posts created 20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top